fbpx

Зимно великолепие с Тото Клуб
(Теглене на 05.03.2023 г.)

“Печалби като за световно с Тото Клуб” - промоционална кампания на програмата за лоялни клиенти
Toto-Club-Points

2 лева = 1 точка

Всеки 2 лева от числовите игри и талони на Спорт Тото предоставят една точка в Тото Клуб картата на играча.

Toto-club-draw

10 точки = 1 участие

Събрани 10 точки ви дават един шанс за участие в жребия за 10 броя парични печалби на стойност 10 500 лева

Внимание: Актуализация на правилата на кампанията за лоялни клиенти на Български спортен тотализатор – „Зимно великолепие с ТОТО Клуб“

 

Уведомяваме участниците, че с решение на УС на ДП БСТ по т. 1-2 от Протокол № 19/28.02.2023 г. бяха приети изменения на правилата на кампанията за лоялни клиенти на Български спортен тотализатор – „Зимно великолепие с ТОТО Клуб“.

Промяната касае “РАЗДЕЛ 5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ В ИГРАТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ” и се изразява в следното:

Чл. 10. В настоящата Игра, организаторът ще раздаде 10 броя парични печалби на стойност 10 500 лв., разпределени: 3 парични печалби всяка на стойност от 2 000 лв., 2 парични печалби всяка на стойност от 1 000 лв., и 5 парични печалби, всяка на стойност от 500 лв. 

При така направената промяна, броят и общата стойност на печалбите се запазва непроменени, като единствено се изменя техния вид: от предметни печалби (ваучери за спортни стоки) в парични печалби.

С уважение,

Български спортен тотализатор

На 01.01.2023 г. стартира най-новата кампания от програмата за лоялни клиенти на Български спортен тотализатор – „Зимно великолепие с ТОТО Клуб“.  Промоционалните печалби на кампанията „Зимно великолепие с ТОТО Клуб“ са общо 10 броя парични награди на стойност 10 500 лв., разпределени: 3 парични награди, всяка на стойност от 2 000 лв., 2 парични награди, всяка на стойност от 1 000 лв., и 5 парични награди, всяка на стойност от 500 лв.  

Период на провеждане: 01.01.2023 г. ( 00:00:00 часа) – 28.02.2023 г. ( 19:00 часа). Тегленето на допълнителните печалби от Играта ще се извърши на 05.03.2023 г. Участие в нея могат да вземат всички клиенти, които са се регистрирали в програмата за лоялност „ТОТО КЛУБ“, по един от начините посочени в Общите правила и условия. Всеки участник в игра, извършил покупка на залог/талон за участие в нея, в периода на стойност равна или по-голяма от 2,00 /два/ лева, получава /натрупва в потребителския си профил/ по 1 /една/ бонус точка за всеки 2,00 /два/ лева покупка /т.е., ако покупката е на стойност 4,00 лева, участник получава 2 бонус точки; ако покупката е на стойност 6,00 лева, участник получава 3 бонус точки. Ако покупката е на стойност 6 лева и 20 стотинки, то той получава 3 бонус точки, като остатъчната стойност /20 стотинки/, не се вземат предвид при изчисляване на бонус точките, които се получават при следваща покупка/. Бонус точките се получават за извършена покупка на залог/талон за участие в игра от посочените в чл. 1, по отделно и се отразяват във всяка една квитанция за направен залог, по отделно /т.е. ако е направена покупка за една игра на стойност 4 лева и 50 стотинки, още една покупка за същата или друга игра, на стойност 6 лева и 80 стотинки, участник получава 2 бонус точки за първата покупка и 3 бонус точки за втората/. Всеки събрани 10 /десет бонус точки дават 1 /един/ шанс на съответния участник за спечелване на допълнителна печалба от Играта  /т.е. при събрани 20 /двадесет/ бонус точки, участник има 2 /два/ шанса; при събрани 30 /тридесет/ бонус точки, участник има 3 /три/ шанса  за спечелване на допълнителна печалба и т.н.

Номер на карта Населено място Печалба
1234193191 гр.Черноморец 500 лв.
1234278596 гр. София 500 лв.
1234161614 гр. София 500 лв.
1234177104 гр.Сливен 500 лв.
1234244200 гр.Бургас 500 лв.
1234293111 гр.Благоевград 1 000 лв.
1234190786 гр.Бургас 1 000 лв.
1234006409 гр. Плевен 2 000 лв.
1234191480 гр. Мездра 2 000 лв.
1234029222 гр. София 2 000 лв.

ТОТО КЛУБ

Предимства на програмата за лоялност

Toto-Club-Points

Участвате със своите залози без да заплащате допълнително за участие в жребия на кампанията.

toto-and-sratch

Точки в кампанията се трупат от всички числови игри и талони на Спорт Тото, независимо дали са печеливши.

winner

Теглене на печелившите е чрез жребий в края на кампанията. Печалбите се разпределят гарантирано.

ТОТО КЛУБ

Отминали кампании

Как да трупаме точки в Тото Клуб на сайта www.toto.bg

Всички потебители на www.toto.bg, могат да се включат в програмата за лоялност ТОТО КЛУБ, което им дава възможност да участват в различните промоционални кампании с бонус печалби. За целта е необходимо да имат валидна регистрация на сайта и да изпълнят стъпките от видеото.

Потребителите на сайта, които притежават пластики на вече издадени карти от Тото Пункт, след активацията в сайта имат възможност да виждат точките натрупани онлайн и от обектите на Спорт Тото. Системата валидира онлайн профила и действителния притежател на пластиката по ЕГН.

Как мога да получа карта Тото Клуб?

Винаги може да получите своята безплатна Тото Клуб карта в наш тото пункт. За участие в кампанията, трябва да сте пълнолетен български гражданин. За получаване на картата се попълва заявление. Формулярът може да бъде изтеглен по-долу и предоставен в най-удобния за Вас наш обект.

Винаги предоставяйте Вашата Тото Клуб карта преди да направите залог в Тото Пункт, за да натрупвате точки от талоните и числовите ни игри.

Колкото повече бонус точки притежавате, с толкова по-големи шансове за печалби разполагате.

Новини

Актуални новини от спорт тото

Бъдете винаги информирани за тиражите и предстоящите събития на Спорт Тото.