fbpx

Талоните на Спорт Тото

Черният Диамант

3 лв. цена за един талон

1:2,57 Честота на печеливши талони

18 243 333 лв. обща сума на печалбите

10 000 000 талони в тиража

Черен диамант – символ на силата, властта, любовта и богатството. От хилядолетия човечеството е пленявано от необикновената му красота и магични свойства. Легенди му приписват най-различен произход – паднала звезда, отронена сълза на бог, вселенски метеорит. Неговата сила е способността му да привлича и засилва всяко желание или емоция. Не случайно се счита, че стрелите на Купидон са били именно от черен диамант.

Талонът „Черният диамант“ е един от скъпоценните камъни в съкровищницата на Спорт Тото. Неговото послание е богатството и сбъднатите желания да станат неизменна част от живота ви. В талоните са заредени диамантени печалби за над 18 000 000 лева, от които 3 x 200 000 лв., 5 x 50 000 лв. и 22 x 20 000 лв.

Изтрийте скреч покритието в игрална зона „Игра 1“  и открийте символа . Той ще ви донесе печалбата изписана непосредствено под него. Внимателно следете символите, защото е възможно да откриете повече от един печеливш символ и съответно повече от една печалба! Друг печеливш символ в същата игрална зона е . Ако попаднете на него, веднага съберете всички дванадесет суми, изписани в полето на „Игра 1“. Те са вашата печалба! Игралната зона „Бонус“ също крие възможности за великолепни печалби. Потърсете три или четири еднакви суми. При съвпадение на три суми, печалбата е съответната сума. В случай, че откриете четири еднакви суми, умножете стойността на повтарящата се сума X 2. Това е вашата бонус печалба! Талонът „Черният диамант“ на Спорт Тото ще внесе звезден блясък във вашето ежедневие!

ТОП ПЕЧАЛБИ В ТАЛОНА

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група Оставащи печалби*
3 200 000 лв. 600 000 лв. 3
5 50 000 лв. 250 000 лв. 3
12 20 000 лв. 240 000 лв. 7
10 5000 лв. + 5000 лв. + 5000 лв. + 5000 лв. = 20 000 лв. 200 000 лв. 7
30 5 000 лв. 150 000 лв. 13
300 1 000 лв. 300 000 лв. 214

Пълна информация за талона