fbpx

Талоните на Спорт Тото

Черната перла

3 лв. цена за един талон

1:3,22 Честота на печеливши талони

7 360 000 лв. обща сума на печалбите

4 000 000 талони в тиража

Тя е символ на любовта, щастието и женското начало. Легенда разказва, че е родена при пълнолуние, когато капки небесна роса попадат в твърдите черупки на мидите. Ценена от древни цивилизации, кралски фамилии и могъщи владетели, тя и до днес покорява с естествената си красота и финес. Това е черната перла!

Талонът на играта „Черната перла“ на Спорт Тото е за ценителите на ювелирните изкушения и предлага изключителната възможност за избор между два стилни дизайна. Под покритието на перлите се крият атрактивни печалби за 7 360 000 лева. За най-големите късметлии са отредени 1 x 200 000 лв., 2  x 50 000 лв., 6 x 10 000 лв.

Талонът се състои от четири игрални зони, всяка от които съдържа елементите „Перлени числа“, „Вашите числа“ и „Печалба“. Съвпадението на „Перлено число“ с някое от „Вашите числа“ ви осигурява сумата в полето „Печалба“. Следете внимателно какви са „Вашите числа“, защото ако две от тях са еднакви с „Перлено число“, печалбата в съответната игрална зона се удвоява автоматично. Откриете ли символ „Черна перла“, печелите сбора от сумите в полетата „Печалба“ и на четирите игрални зони.

Сътворете своето перлено колие от печалби с талоните на „Черната перла“.

ТОП ПЕЧАЛБИ В ТАЛОНА

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група Оставащи печалби*
1 200 000 лв. 200 000 лв. 1
2 50 000 лв. 100 000 лв. 1
6 10 000 лв. 60 000 лв. 3
80 1000 лв. 80 000 лв. 54

Пълна информация за талона