fbpx

Талоните на Спорт Тото

60 години Спорт Тото

5 лв. цена за един талон

1:2,70 Честота на печеливши талони

45 400 000 лв. обща сума на печалбите

15 000 000 талони в тиража

СПОРТ ТОТО е създадено през далечната 1957 г. с каузата да подпомага спорта в България. През годините, благодарение на заделяните от тотализатора средства, са изградени множество спортни зали и съоръжения, създадени са благоприятни условия за успешното развитие и кариера на родните спортисти. СПОРТ ТОТО благодари на своите редовните участници за подкрепата и ги уверява, че ще продължи да реализира и надгражда тази благородна мисия.

По повод 60 годишния си юбилей, тотализаторът създаде лотарийната игра „60 години СПОРТ ТОТО“. В талоните и са заредени печалби за феноменалните 45 400 000 лева. Сред тях 3 печалби по 1 000 000 лева са за най-запалените фенове. Списъкът на големите късметлии се очаква да е внушителен, защото в играта са предвидени 20 печалби по 60 000 лева, 60 печалби по 5 000 лева, както и множество по-малки.

Талонът е разделен на няколко игрални зони. Старт на играта дава сектора с купите. Под скреч покритието им са скрити ПЕЧЕЛИВШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА. Следва зоната с ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА. Откриете ли съвпадение на ПЕЧЕЛИВШИТЕ с ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА или символ , печелите сумата изписана под тях. В четирите краища на подзоната  ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА ви очаква по един МЕГА БОНУС. Не пропускайте тези полета, защото това са допълнителни символи и числа, които може да ви изненадат изключително приятно. Ако МЕГА БОНУС-ът е еднакъв с ПЕЧЕЛИВШ СИМВОЛ ИЛИ ЧИСЛО, печелите сбора от всички 40 суми, изписани в зоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА. В случай, че откриете символ  печелите петорната стойност на сумата под него! Идва ред на сектора с медалите и плакетите, които ще ви зарадват с бонуси за 5, 10, 20 или 50 лева. Те ще са ваши, ако числото под скреча съвпадне с печалбата изписана в съответното поле. С това възможностите за печалби от талона „60 години СПОРТ ТОТО“ не приключват! Игралната зона „СПЕЦИАЛНА ИГРА“ е за най-запалените фенове и тя ще възнагради тяхното постоянство с 1 000 000 лева. Скреч покритието крие по една буква от надписа „СПОРТ ТОТО“. Съберете ли всички букви, които го формират, ще се класирате на едно от първите три места по печалба предвидени за тази игра.

Станете победители с талоните на „60 години СПОРТ ТОТО“ и подкрепете развитието на спорта в България!

ТОП ПЕЧАЛБИ В ТАЛОНА

Брой печалби Единична печалба Общо печалби от група Оставащи печалби*
3 1 000 000 лв. 3 000 000 лв. 3
5 60 000 лв. 300 000 лв. 4
15 (5 000 лв. Х5) + (5 000 лв. Х5) + (1 000 лв. Х5)+ 5 000 лв. = 60 000 лв. 900 000 лв. 14
30 5 000 лв. 150 000 лв. 16
30 1 000 лв. Х5 = 5 000 лв. 150 000 лв. 17
600 1 000 лв. 600 000 лв. 487

Пълна информация за талона