fbpx

Category: Обявления

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“

Прочетете повече »

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“

Прочетете повече »

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“

Прочетете повече »

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“

Прочетете повече »

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Плевен на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 14.07.2023 г. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“

Прочетете повече »

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Бургас на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 14.07.2023 г. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“

Прочетете повече »