fbpx

Category: Обявления

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ, който ще се проведе на  23.07.2024 г.

Дата на публикуване: 19.06.2024 г. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“

Прочетете повече »

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Благоевград на ДП БСТ, който ще се проведе на 23.07.2024г.

  Дата на обявяване: 19.06.2024 г. Държавно предприятие „Български спортен

Прочетете повече »