fbpx

Топки

Топките, с които се теглят числата в игрите на Тото 2, са:

 • за „Тото 2 – 6 от 49“ – жълт цвят, от 3.96 до 4.00 гр.;
 • за „Тото 2 – 6 от 42“ – син цвят, от 3.98 до 4.00 гр.;
 • за „Тото 2 – 5 от 35“ – червен цвят, от 3.96 до 4.01 гр.;
 • за „Тото 2 – 5 от 50 + 1 от 12“ (Зодиак) – 5 от 50 – жълт цвят, от 3.96 до 4.00 гр.;
 • за „Тото 2 – 5 от 50 + 1 от 12“ (Зодиак) – 1 от 12 (зодия) – син цвят, от 3.98 до 4.00 гр.;
 • за „Тото Джокер“ – позиции – син цвят, от 3.97 до 4.06 гр.;
 • за „Тото Джокер“ – цифри – червен цвят, от 3.95 до 4.00 гр.;
 • за „Тото 2 – Рожден ден“ – двете цифри за година – червен цвят, от 3.95 до 4.00 гр.;
 • за „Тото 2 – Рожден ден“ – месец в годината – син цвят, от 3.98 до 4.00 гр.;
 • за „Тото 2 – Рожден ден“ – дата в месеца – червен цвят, от 3.96 до 4.01 гр.;
 • за „Тото 2 – Рожден ден“ – ден в седмицата – син цвят, от 3.97 до 4.06 гр.;
 • за „Втори тото шанс“ на „Тото 2 – 5 от 35“ – петте печеливши числа – червен цвят, от 3.96 до 4.01 гр.;
 • за „Втори тото шанс“ на „Тото 2 – 5 от 35“ – допълнителна топка с цифра „1“ – бял цвят, от 3.97 до 4.06 гр.;
 • за „Втори тото шанс“ на „Тото 2 – 5 от 35“ – допълнителна топка с цифра „3“ – червен цвят, от 3.96 до 4.01 гр.;
 • за „Втори тото шанс“ на „Тото 2 – 5 от 35“ – допълнителна топка с цифра „5“ – жълт цвят, от 3.96 до 4.00 гр.

Топките, с които се теглят служебните резултати в игрите на Тото 1, са:

 • за „Тото 1 – 10 от 10“ – бял цвят, от 3.97 до 4.06 гр.;
 • за „Тото 1 – 12 тип 1Х2“ – бял цвят, от 3.97 до 4.06 гр.;
 • за „Тото 1 – 13 срещи“ – бял цвят, от 3.97 до 4.06 гр..

За всяко от тегленията на всяка от игрите в тиража се използва отделен комплект топки. Проверка на теглото на топките се извършва с електронна везна „Метлер” РМ400, приведена в съответствие с БДС №02001/1988 г.