fbpx

Спорт Тото

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БИЗНЕС, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСПЕХ

Кой сме ние?

Спорт Тото - Заедно за българския спорт

Българският спортен тотализатор е държавно предприятие, чиято дейност е организирането на числови и моментни лотарийни игри (талони), игри със залози върху спортни състезания и скоро – онлайн казино.

Компанията притежава добре развита мрежа от над 1500 тото пункта, чиято дейност пряко генерира приходи за реализиране на държавни политики – 33% от всички постъпления от игрите се предоставят в подкрепа на българския спорт, физическо възпитание и култура.

Какво предлагаме на нашите партньори?

Достъп до разработен и добре познат бранд.

Бързо и лесно продаваеми хазартни продукти.

Коректни партньорски условия и професионално обучение.

Логистична и организационна подкрепа на дейността, вкл. техническа обезпеченост

Спорт Тото

Нашите партньори получават също:

Юридическа подкрепа и легализация на помещението, което ще работи като тото пункт в НАП, съобразно с българското законодателство. 

Пълна техническо - материална обезпеченост, съобразно изискванията и поддръжка на терминала за приемане на залози.

Онлайн и телевизионна реклама на портфолиото от продукти, подпомагаща устойчив финансов растеж при продажбите им.