fbpx

Промените в Закона за хазарта помогнаха на над 900 семейства и ще увеличат постъпленията на тотото двойно до края на тази година

Влезлите в сила поправки в Закона за хазарта предотвратиха драстичното съкращаване на приемателната мрежа на Български спортен тотализатор, подсигурявайки приходи за спорта и културата в общ размер от над 50 млн. лв. до края на 2023 г.   На 8.08.2022 г. над 900 семейства в страната щяха да останат без доход, ако ръководството на Тотализатора, с подкрепата на бившия министър на младежта и спорта – Радостин Василев, не бяха убедили в необходимостта от спешни реформи.   Изпълнителният директор на предприятието – Александър Тодоров коментира, че въпреки наложеното ограничение за брой точки на разпространение на моментните лотарийни игри, каквото липсва в другите държави, счита приетите законодателни промени като възможност за успешно реализиране на поставената цел за периода 2022 г. – 2026 г. Стремежите на екипа му са насочени към повишаване на постъпленията, чрез увеличение на точките за достъп и социално отговорно дистрибутиране на продуктите, с цел по-широко подпомагане българските спорт и култура.   В плана на държавния хазартен оператор е заложено през тази година да бъдат отчетени постъпления в размери на над 300 млн. лв., което е почти двойно повече от приходите преди само 2 години.   Едно от измененията отчита факт, който отдавна е възприет от другите европейски държави, а именно установяването на различията между хазартните оператори, които осъществяват дейност с цел собствена печалба и хазартните оператори, които осъществяват дейността си в обществен интерес. Пример за вторите е тотото, чиято цялостна печалба се изразходва за социално значими каузи. Това се вижда във въведеното за тях изключение за една от мерките за превенция на хазартната зависимост. Тенденцията за разграничаване на законодателно ниво е част от признатата с Договора за функциониране на ЕС автономност на държавите членки да урегулират по свое виждане хазартните дейности, осъществявани на тяхната суверенна територия.   В тази връзка от предприятието подчертават, че „единствен от всички български хазартни оператори, тотото е дългогодишен член на двете най-големи международни лотарийни организации – Световната лотарийна организация и Европейската лотарийна асоциация и като такъв е длъжен да спазва най-високи стандарти за предлагане на своите хазартни продукти“. Тези стандарти далеч надхвърлят съществуващите законодателни мерки за защита на уязвимите групи и се разпростират от самия процес по изработката на хазартния продукт, който ще се предложи на пазара, до неговото предлагане в мрежата и рекламиране в медиите.