fbpx

Нова промоционална кампания на програмата за лоялни клиенти – „РЕКОРДИ ЗА ПЕЧАЛБИ с ТОТО Клуб“

На 01.09.2023 г. стартира петата за годината кампания от програмата за лоялни клиенти на Български спортен тотализатор – „Рекорди за печалби с ТОТО Клуб“.  Промоционалните печалби на кампанията „Рекорди за печалби с ТОТО Клуб“  са общо 10 на брой на обща стойност 12 000 лв., разпределени: 4 броя парични печалби на стойност 500 лв., всяка, 3 броя парични печалби на стойност 1000 лв., всяка, 2 броя парични печалби на стойност от по 2000 лв. и 1 брой парична печалба на стойност 3000 лв.

Период на провеждане: между 00:00:00 часа на 01.09.2023 г. до 23:59:59 часа на 31.10.2023 г. Тегленето на допълнителните печалби от Играта ще се извърши на 05.11.2023 г. Участие в нея могат да вземат всички клиенти, които са се регистрирали в програмата за лоялност „ТОТО КЛУБ“, по един от начините посочени в Общите правила и условия. Всеки участник в игра, извършил покупка на залог/талон за участие в нея, в периода на стойност равна или по-голяма от 2,00 /два/ лева, получава /натрупва в потребителския си профил/ по 1 /една/ бонус точка за всеки 2,00 /два/ лева покупка /т.е., ако покупката е на стойност 4,00 лева, участник получава 2 бонус точки; ако покупката е на стойност 6,00 лева, участник получава 3 бонус точки. Ако покупката е на стойност 6 лева и 20 стотинки, то той получава 3 бонус точки, като остатъчната стойност /20 стотинки/, не се вземат предвид при изчисляване на бонус точките, които се получават при следваща покупка/. Бонус точките се получават за извършена покупка на залог/талон за участие в игра от посочените в чл. 1, по отделно и се отразяват във всяка една квитанция за направен залог, по отделно/т.е. ако е направена покупка за една игра на стойност 4 лева и 50 стотинки, още една покупка за същата или друга игра, на стойност 6 лева и 80 стотинки, участник получава 2 бонус точки за първата покупка и 3 бонус точки за втората/. Всеки събрани 10 /десет бонус точки дават 1 /един/ шанс на съответния участник за спечелване на допълнителна печалба от Играта/т.е. при събрани 20 /двадесет/ бонус точки, участник има 2 /два/ шанса; при събрани 30 /тридесет/ бонус точки, участник има 3 /три/ шанса  за спечелване на допълнителна печалба и т.н