fbpx

Какво трябва да знаят участниците за изплащането на печалби от игрите на Български спортен тотализатор?

Традиционно, краят на годината е съпътстван от много вълнуващи изненади и преживявания. Ежедневието започва да се преплита с празничното настроение, а емоциите са по-силни от когато и да е било.  

От Български спортен тотализатор (БСТ) се надяваме, че игрите на Спорт Тото и Държавна лотария ще бъдат предпочитан избор за забавление, а защо не и допълнение към избраните с внимание подаръци. Сигурни сме, че те ще бъдат практикувани отговорно и то само от лица, навършили пълнолетие.  

Всъщност въпросите, свързани с отговорното отношение към игрите на късмета, са особено актуални за изключително голям кръг от заинтересовани групи и като единственият хазартен оператор в България, който е удостоен със Сертификат за ангажираност към Отговорната игра, ние приемаме, че е наш дълг да съблюдаваме за най-добрите практики в сферата.  

Според международни доклади, включващи проучвания от специалисти, хазартните игри са съпътствани от най-различни по вид емоции, чиято връхна точка се достига при спечелването на изключително голяма сума от даден играч.  

Знаем, че това е събитие, което е от изключителна важност и много често след радостната еуфория настъпва период, в който е съвсем естествено да се появят множество въпроси. Само за последната година, броят на тото милионерите в България е нараснал до 132, а всяка седмица хиляди късметлии печелят големи суми от числовите и моментните ни лотарийни игри.  

Ето защо, ние бихме искали да припомним на всички участници регламента за изплащане на паричните печалби от игрите на Български спортен тотализатор.  

Печалби до 600 лева 

Парични печалби в размер до 600 лева включително се обработват и се изплащат в брой във всеки един от пунктовете за приемане на залози за игрите на БСТ и/или във всеки пункт за приемане на залози , в който е инсталирано терминално устройство.  

Печалби над 600 до 9 999.99 лева 

Обработването и изплащането на печалби  от игрите БСТ в размер от 600.01 лева до 9 999.99 лева включително става чрез искова форма за банково изплащане. Тя се издава във всеки един от пунктовете за приемане на залози за игрите на БСТ, в който е инсталирано терминално устройство. Срещу предоставената му искова форма за банково изплащане, участникът предава оригинала на квитанцията, материализираща съответната печалба.  

Печалби над 10 000 лева 

Печалби в размер по-голям или равен на 10 000 (десет хиляди лева) се обработват за банково изплащане единствено в сградата на Български спортен тотализатор, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, във всички официални работни дни, в интервала от 09:30 часа до 16:30 часа. Участниците не е необходимо преди това да посещават пункт за приемане на залози на БСТ. Добре е да се има предвид, че обработването на печалбите  може да бъде извършено единствено след представяне на квитанция и/или талон материализиращи печалбата, актуални лични документи, като се изисква и писмено посочване на банкова сметка удостоверено с документ, издаден от банка, с титуляр – физическото лице, приносител на квитанцията и/или талона, материализиращи съответната печалба. 

Обработка на документи 

Обработка на документи за изплащане на печалби от числовите игри на Спорт Тото, започва в деня, следващ този на провеждане на тиража, в който са определени, и приключва в срок от 45 дни от тази дата. Печалбите от талоните на Държавна лотария на Български спортен тотализатор, които изискват банково изплащане, също се обработват и изплащат в сходен срок, но той е обвързан с датата, на която е заявена печалбата според съответния регламент. При всички случаи, ако срокът изтича в официален неработен ден, то тогава той се удължава до първия работен ден, следващ изтичането на срока. С изтичането на посочения срок за обработка на документи, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от устройствения правилник на Организатора. 

Срокове за изплащане на печалби на стойност над 1 000 000 лева 

Печалбите от игрите на БСТ, които надвишават 1 000 000 лева, имат някои специфики при обработване и изплащане. След като е спазен срока за обработка, в зависимост от правилата на съответната игра, първоначално се изплаща сума най-често е в размер на до 200 000 лева.  

Остатъка от сумата се изплаща на равни месечни вноски, за период не по-дълъг от четиринадесет календарни години, считано от месеца следващ този на изплащане на сумата.  Размерът на една месечна вноска зависи от съответната печалба.

Ако печалбата „Джакпот“ подлежи на разпределяне между двама и повече печеливши, то посоченият ред и суми за изплащането й  се прилагат поделени по равно на броя на печелившите.   Подробни правила за всяка игра можете да откриете тук.