fbpx

БСТ със забележителен ръст на приходите спрямо 2021

Държавното предприятие е увеличило постъпленията си с 25,51%

Български спортен тотализатор отчита по-високи резултати от март до юни 2022 г. в сравнение със същия времеви промеждутък на предходната година.

Финансова информация от държавното предприятие разкрива, че приходите за периода са нараснали с 25,51%.

Съпоставката констатира, че през анализираните четири месеца на 2021 отчисленията към Министерство на младежта и спорта са наброявали 13 231 882,96 лева, докато през март – юни 2022 те достигат 17 021 726,19 лева, което сочи покачването им с 28,64%.

Най-голям принос за увеличаването на оборота имат постъпленията от офлайн числовите игри, които бележат ръст от 17 039 323 лева.

Информацията, която оповестява хазартният оператор дава сведения, че финансовите постижения се дължат също и на увеличени постъпления от онлайн числовите игри и от продажбата на моментните лотарийни игри.

Поддържането на силния растеж би довело до надминаване на резултатите на предприятието на годишна база спрямо 2021.

За устойчиво възходящата линия на развитие на Тотализатора се очаква да допринесат и новите три моментни лотарийни игри на Държавна лотария. Две от тях са в процес на очакване на решение на НАП, а третата – „Златната ябълка“, вече е в пунктовете на Спорт Тото и се отличава с печалби за общо 9 220 000 лева.

В интерес на обществото, понастоящем Български спортен тотализатор е в процес на оценка от външни международни експерти, която до края на годината се очаква да доведе до придобиване на първо ниво на Стандарта за социално отговорна игра, разработен от Европейската лотарийна асоциация. Така държавният хазартен оператор ще е първият участник на пазара на хазарт в България, който ще бъде оценен от независима институция за придобиването на този сертификат. Това ще документира и без това силния му принос за развитието на дейности от публичен интерес, за които ежегодно се отделят над 30% от постъпленията му.

Ръководството разкрива, че са провеждани директни срещи, формализиращи присъединяването към групата лотарии „Евроджакпот“. Планират се и други международни проекти във връзка с лансиране на пазара на нови продукти в числовите лотарийни игри.